Stuart Hall Secara garis besar, terdapat tiga pendekatan untuk ...